všichni autoři

Šidák Pavel

Pavel Šidák (nar. 1977 v Praze) Pavel vystudoval bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tamtéž absolvoval postgraduální studium literární teorie. V akademickém roce 2004/2005 vyučoval českou literaturu na univerzitě v německé Kostnici, v letech 2000–2009 byl vědeckým pracovníkem Centra komputační lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2005 vyučuje literární dějiny a teorii na Literární akademii, Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého v Praze, kde je od roku 2008 vedoucím Katedry literatury a českého jazyka. Od roku 2005 je výkonným redaktorem oborového časopisu Svět literatury a podílí se na edičních počinech Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Odborné studie o literatuře a kultuře, eseje a recenze publikoval v časopisech A2, Host do školy, Respekt, Studia mythologica Slavica, Svět literatury, Teologické texty aj. a ve sbornících z odborných konferencí. Autorsky se podílel na Slovníku českých spisovatelů (2005). Je spoluautorem a s Richardem Müllerem spolueditorem Slovníku novější literární teorie (2012). Zabývá se genologií a vztahem literatury a mimoliterárních diskurzů.