všichni autoři
Gordon Noah

Gordon Noah

Noah Gordon (*11. listopadu 1926, Worcester - Massachusetts, USA) Noah Gordon je americký spisovatel, který si svou slávu vydobyl především trilogií, popisující osudy lékařské dynastie Colovců. Jedná se o knihy Léčitel, Šaman a Lékařka. Noah Gordon byl původně reportérem, později vydával lékařský časopis a teprve poté se stal autorem bestsellerů. Při své práci se vždy snaží o co největší hodnověrnost všech faktů a okolností, na nichž je příběh vystavěn. Důkazem toho je fakt, že studoval nejrůznější chirurgické postupy, věnoval se studiu dějin lékařství a dokonce se nechal zaměstnat v nemocnici. Trilogie je díky jeho svědomité práci konstruována zcela věrohodným způsobem, podobně jako další jeho knihy. Spisovatel Noah Gordon si poměrně bedlivě hlídá své soukromí, takže dostupné informace o jeho životě jsou poměrně kusé. Se svou manželkou Lorraine mají tři děti, Jamie, Michaela a Lisu, a žijí uprostřed Berkshire Hill na lesní farmě v západní části amerického státu Massachusetts. Jeho žena pracuje jako vydavatelka místních novin.

Knihy od autora Gordon Noah (9)