všichni autoři
Kvasničková Danuše

Kvasničková Danuše

Danuše Kvasničková (* 1935, Mladá Boleslav) je česká pedagožka, ekoložka a autorka vzdělávacích publikací. PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc. absolvovala Přírodovědeckou fakultu Vysoké školy pedagogické v Praze (nyní Pedagogická fakulta UK) . Po studiích vyučovala chemii a biologii na střední zdravotní škole a gymnáziu. Koncem šedesátých let byla zaměstnána ve Výzkumném ústavu odborného školství v Praze, následně ve Výzkumném ústavu pedagogickém, a v Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky Vysoké školy zemědělské v Kostelci nad Černými Lesy. V roce 1992 se stala zástupkyní vedoucího odboru ekologie na ministerstvu zemědělství. Autorka odborných učebnic pro žáky a studenty byla ředitelkou Prvního pražského ekogymnázia, a stále věnuje se organizaci Klub ekologické výchovy, kterou založila v roce 1995. Danuše Kvasničková obdržela v roce 1996 mezinárodní ocenění UNEP Global 500 a Cenu ministra životníhoprostředí. Autorka napsala učebnice: Ekologický přírodopis pro 6. – 9. ročník základní školy, Základy biologie a ekologie, Základy ekologie, Základy ekologie – pro základní a střední školy atd.

Knihy od autora Kvasničková Danuše (11)