všichni autoři
Soukal Josef

Soukal Josef

Josef Soukal je český významný středoškolský učitel češtiny, autore mnoha učebnic literatury a čítanek pro základní i střední školy. Josef Soukal v roce 1995 začal působit na pražském Gymnáziu Ústavní. Jako autor a revizor pracovních listů spolupracuje s CERMATem. Je členem redakční rady časopisu Český jazyk a literatura, pro který píše články. Autor vypracoval například učebnice: Přehled dějin literatury pro střední školy (4 díly), Literatura pro 3. ročník SOŠ, Čítanka pro učební obory SOU, Čítanka pro 1. ročník gymnázií, Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ.

Knihy od autora Soukal Josef (20)